„Sukces (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego i jego współpracowników obok wyników gospodarczych i skutecznej polityki socjalnej wynika też stąd, że byli oni zdolni do elastycznej polityki, przerastając dawniejszych samych siebie” – pisze komentator tygodnika Gabor Stier.

Stier podkreśla, że „w Polsce coraz bardziej widoczny jest obecnie wzrost stopy życiowej”, o czym można się przekonać choćby w centrach handlowych czy restauracjach, i to nie tylko w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, ale też na wschodzie kraju.

O wzroście poziomu życia świadczą zdaniem komentatora również takie dane makroekonomiczne jak wzrost gospodarczy na poziomie 4,5 proc., który od prawie 30 lat utrzymuje stosunkowo stabilny poziom. Powołując się na dane Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Stier zwraca też uwagę, że pod względem wskaźnika PKB na głowę mieszkańca Polska przegoniła już Grecję, a pod koniec roku zapewne przegoni Portugalię.

„Polska gospodarka jest mniej otwarta od gospodarek krajów regionu, dzięki czemu w mniejszym stopniu wpływają na nią zmiany zewnętrznego popytu” – ocenia Stier.

Ten nieprzerwany wzrost jest – jak czytamy – fundamentem polityki socjalnej PiS, której centralny element stanowi program 500 plus, obok innych programów, np. mieszkaniowego. „Na polskiej prowincji można go (tj. program 500 plus) uznać w istocie za drugi podstawowy dochód, dzięki któremu udało się w szczególności zlikwidować skrajną biedę”- czytamy.

„Polacy w minionych 4 latach mogli już na własnej skórze odczuć dobre wyniki gospodarcze, które wbrew początkowym oczekiwaniom nie tylko ustabilizowały, ale nawet poszerzyły bazę wyborczą PiS” – pisze Stier.

Wskazuje on też na elastyczność polityki PiS, np. poświęcenie osoby wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, wyznaczenie nowego kandydata na komisarza Komisji Europejskiej czy zmianę na stanowisku premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego.

Stier podkreśla przy tym, że współpraca obozu opozycyjnego rozpadła się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a skupiona wokół Platformy Obywatelskiej Koalicja Obywatelska nie może liczyć na to, że zbliży się do PiS bardziej niż na 10 pkt proc.

(Partie opozycyjne) „(…) kompletnie nie mają odpowiedzi na politykę socjalną PiS. Mogą najwyżej liczyć na globalną recesję, co jednak w oczach wyborców jest mało pociągającą alternatywą” – czytamy.

>>> Czytaj też: Rozmowy pod presją [OPINIA]