Raport i płynące z niego wnioski zaprezentowano w środę na konferencji w Warszawie.

"Dlaczego w ogóle rozmawiamy o umiejętnościach i dlaczego są ważne dla Polski? Dlatego, że one są ważne dla dobrostanu społeczeństwa – zazwyczaj ludzie, którzy mają lepsze umiejętności, mają lepszą pracę i cieszą się lepszym zdrowiem. Umiejętności są też ważne dla gospodarki. W OECD widzimy, że kraje, które lepiej wykorzystują umiejętności pracowników, mają wyższą produktywność. Umiejętności stają się też coraz ważniejsze ze względu na globalizację i cyfryzację" – mówił na konferencji zastępca sekretarza generalnego OECD Ludger Schuknecht.

Według niego z raportu płyną trzy główne wnioski. "Po pierwsze: mówimy w raporcie o konieczności wyposażenia uczniów w umiejętności, które będą im potrzebne w przyszłości. Obecnie polscy uczniowie radzą sobie bardzo dobrze, pokazują to wyniki badania PISA. Polska ma też wielu absolwentów uczelni" – powiedział Schuknecht.

Reklama

Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że są umiejętności, które stanowią wyzwanie dla rynku pracy. Taka umiejętnością – jak mówił – jest umiejętność uczenia się przez całe życie, którą można i powinno się rozwijać już u uczniów i studentów.

Wymieniając rekomendacje, jakie wynikają z raportu, na drugim miejscu wymienił właśnie umiejętność uczenia się przez całe życie.

"Mówimy o konieczności tworzenia kultury uczenia się przez całe życie" – powiedział Schuknecht. Wskazał, że z czasem umiejętności zdobyte w edukacji formalnej mogą być dla pracownika niewystarczające przy zmieniającym się rynku pracy. Według niego pracodawcy powinni przywiązywać większą wagę do zwiększania umiejętności swoich pracowników. Wskazał też na potrzebę propagowana idei uczenia się przez całe życie.

"Większość dorosłych nie jest jeszcze bardzo zainteresowana uczeniem się przez całą swoją karierę zawodową" – zauważył.

Trzecim głównym wnioskiem – według Schuknechta – jest potrzeba zacieśniania współpracy rządu, samorządów, instytucji i organizacji na rzecz rozwijania umiejętności. Podkreślił, że bardzo ważną rolę do odegrania mają tutaj pracodawcy i partnerzy społeczni.

"Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020" (z perspektywą do 2030 r.) zwraca uwagę na konieczność ciągłego uczenia się i wskazuje na rosnącą rolę polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, stanowiącej odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne.

"Z punktu widzenia celów strategii najistotniejszą rolę w rozwoju kapitału ludzkiego – a w rezultacie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – będą odgrywały umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania jednostki we współczesnym społeczeństwie i nowoczesnej gospodarce".

Polska, rozwijająca własną Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030, zdecydowała się na skorzystanie z doświadczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Efektem tej współpracy jest raport "Strategia umiejętności OECD: Polska".

Praca nad raportem rozpoczęła się w październiku 2018 r. Podczas kolejnych misji w Polsce w 2019 r. OECD współpracowała z wieloma ministerstwami i agencjami rządowymi oraz z ponad 50 organizacjami reprezentującymi interesariuszy.

>>> Polecamy: OECD: Polska musi stworzyć kulturę uczenia się przez całe życie [RAPORT]