"Widzimy mocny wzrost gospodarczy dla Polski w tym roku i dość mocny na poziomie 3,7 proc. w następnym (roku - PAP), co głównie napędzać będzie konsumpcja prywatna. Jednak gdy spojrzymy na strukturę wzrostu, widzimy konsumpcję, inwestycje publiczne (...) należy powiedzieć, że widzimy relatywnie niski poziom inwestycji prywatnych (...) Wyraźnie poniżej średniej UE. By polska gospodarka nadal rozwijała się dynamicznie jest istotne, by zwiększyć poziom inwestycji prywatnych" - powiedział Dombrovskis w czwartek w Warszawie.

W listopadzie ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2018 r. do 4,8 proc. z 4,6 proc. wcześniej. Ocenili, że podobnie jak w 2017 r. prywatna konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu, czemu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy i zaufanie konsumentów. Dodali, że wzrost gospodarczy wspierać powinny też inwestycje w związku z przyspieszeniem absorbcji funduszy unijnych, co doprowadzi do wzrostu inwestycji publicznych

Zdaniem ekonomistów KE, tempo PKB Polski w latach 2019-2020 spowolni do odpowiednio 3,7 proc. i 3,3 proc.

Reklama

Dombrovskis: Ostateczne wyliczenia deficytu sektora finansów publicznych Polski mogą być niższe niż szacunki KE

Ostateczne wyliczenia deficytu sektora finansów publicznych Polski mogą być niższe niż ostatnie, jesienne szacunki Komisji Europejskiej - wynika z wypowiedzi wiceprezesa KE Valdisa Dombrovskisa.

W listopadzie KE przedstawiła prognozy, z których wynika, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wyniesie 0,9 proc. PKB w 2018 roku i 2019 roku oraz 1 proc. w 2020 r.

"Jeżeli chodzi o politykę fiskalną, w międzyczasie napłynęły pewne dane, które sugerują, że być może wyniki fiskalne będą nieco lepsze, jeżeli chodzi o deficyty budżetowe (deficyt general government - PAP)" - powiedział Dombrovskis w czwartek w Warszawie.

Minister Teresa Czerwińska podczas odbywającego się w Jasionce pod Rzeszowem Kongresu 590 informowała, że wykonanie deficytu sektora finansów publicznych w 2018 roku znajdzie się bliżej poziomu 0,5-0,6 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Projekt deklaracji ws. przyszłych relacji unijno-brytyjskich już uzgodniony. Nie wszystkie problemy są rozwiązane