Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła -6 tys.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w IV o 194 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 77 tys. po korekcie z 89 tys.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA w kwietniu na poziomie 4,6 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 190 tys., podobnie jak w sektorze prywatnym.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w kwietniu o 0,3 proc. mdm, po wzroście o 0,1 proc. miesiąc wcześniej po korekcie, wobec 0,2 proc. przed korektą.

W ujęciu rocznym wynagrodzenia godzinowe w kwietniu wzrosły o 2,5 proc., po wzroście o 2,6 proc. w marcu po korekcie, wobec 2,7 proc. przed korektą.

Tu oczekiwano odczytów poziomie: 0,3 proc. mdm i 2,7 proc. rdr.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w kwietniu 62,9 proc. wobec 63,0 proc. miesiąc wcześniej. (PAP Biznes)