"Chorwacja i jej stolica ucierpiały na skutek jednej z najpoważniejszych klęsk żywiołowych od ponad stulecia. Wywołane nią straty i zakłócenia są bardzo rozległe. Do katastrofy doszło ponadto w momencie, gdy już odczuwalne były skutki epidemii koronawirusa i związanej z nią blokady" - powiedziała unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

W najbliższych dniach Chorwacja otrzyma zaliczkę, która jest najwyższa w historii FSUE. Następnie Komisja dokończy analizę wniosku przedłożonego przez władze Chorwacji i zaproponuje ostateczną kwotę pomocy, która zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę UE.

22 marca 2020 r. w stolicy Chorwacji Zagrzebiu i jego okolicach doszło do silnego trzęsienia ziemi. Bardzo szybko uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, aby zapewnić najpilniejszą pomoc, namioty, łóżka, materace, urządzenia grzewcze i śpiwory. Zostały one przekazane przez Słowenię, Węgry, Austrię i Włochy.

11 czerwca 2020 r. Chorwacja złożyła wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności UE w przewidzianym prawem terminie 12 tygodni od wystąpienia katastrofy.

FSUE wspiera państwa członkowskie UE i kraje kandydujące, zapewniając pomoc finansową w przypadku poważnych klęsk żywiołowych. Od czasu jego utworzenia w 2002 r. fundusz wykorzystano 88 razy w związku z katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, huragany i susze.

Z pomocy skorzystały 24 państwa (23 państwa członkowskie i jeden kraj przystępujący), niektóre z nich wielokrotnie. Łączna kwota udzielonej dotychczas pomocy wynosi 5,5 mld euro. Zakres wykorzystania FSUE rozszerzono niedawno w ramach odpowiedzi UE na pandemię koronawirusa i towarzyszący jej kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego.

Obecnie zakres ten obejmuje również poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego. Zwiększono również maksymalną wysokość zaliczki z 30 mln euro do 100 mln euro.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ kar/