Aby przyspieszyć akcję szczepień w biedniejszych krajach potrzebna jest znacznie silniejsza współpraca międzynarodowa, w tym pomoc finansowa dla tych państw i przekazanie im nadmiaru szczepionek zakupionych przez bogatsze kraje - zaznaczyła Georgiewa na blogu MFW.

Pisząc o wychodzeniu ze spowodowanego pandemią koronawirusa kryzysu gospodarczego szefowa MFW podkreśliła, że będzie to długi i niepewny proces. Wezwała też państwa G20 do podjęcia działań mających nie dopuścić do pogłębienia się różnic ekonomicznych, zarówno między państwami, jak i wewnątrz ich.

"Istnieje duże niebezpieczeństwo, że kiedy ożywienie gospodarcze w krajach rozwiniętych i na kilku rynkach wschodzących nastąpi w miarę szybko, to większość krajów rozwijających się będzie jeszcze przez lata w kiepskiej kondycji" - ostrzegła Georgiewa.

Według szacunków MFW, do końca 2022 roku skumulowany dochód na mieszkańca w krajach rozwijających się (poza Chinami) będzie o 22 proc. niższy od prognoz sprzed kryzysu, a dochód mieszkańców gospodarek rozwiniętych spadnie o 13 proc.

MFW obserwuje również przyspieszenie zwiększania się nierówności wewnątrz państw; z powodu pandemii wiele osób straciło pracę, ale kryzys jest najsilniej odczuwany przez kobiety, osoby młode i pracowników niewykwalifikowanych - wylicza Georgiewa.

Szefowa MFW zaapelowała też do krajów G20 o zwiększenie wsparcia finansowego dla biedniejszych państw zarówno poprzez bezpośrednie formy pomocy, jak i ułatwienie im pozyskiwania finansowania na zasadach komercyjnych i pomoc w ich oddłużeniu.

W piątek odbędzie się wirtualne spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20.