Na program dla gmin rząd przeznaczył 16,5 mln euro. Wykorzystane mają być środki z Państwowego Funduszu Wspierania Inwestycji.

Dotacje na odbudowę nieruchomości nie mogą powielać odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli. Od worku w rejonie, przez które przeszło tornado, będą pracować grupy urzędników, które mają pomóc w jak najszybszym uzyskaniu funduszy.

Minister finansów Alena Schillerova poinformowała, że osoby poszkodowane w tornado uzyskają odroczenie w obowiązku podatkowym oraz ulgi w niektórych zobowiązaniach. Dotyczy to podatku drogowego, podatku od osób fizycznych oraz VAT.

Pomoc państwa dla rejonów uzupełniają datki od innych samorządów, instytucji oraz osób prywatnych. Do poniedziałku osoby prywatne wpłaciły 27,5 mln euro. Policjanci ostrzegają, że zdarzają się oszuści podający nieprawdziwe numery kont i apelujący o datki dla osób poszkodowanych. Zgłoszono kilka tego typu nadużyć.