Jak pokazuje wykres przygotowany przez redakcję Statista, najprawdopodobniej koronawirus spadnie jeszcze bardziej w rankingu największych światowych obaw. Mimo że wariant Omikron został zaklasyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako „wariant niepokojący”, uczestnicy badania nadal uważają ubóstwo i bezrobocie za ważniejsze kwestie do rozwiązania. Oba te problemy powoli rosną do poziomu niepokoju sprzed pandemii.

Niektóre kraje wyróżniają się pod względem obaw związanych z utrzymującą się pandemią. Kraje wskazujące koronawirusa jako główny powód do zmartwień to te, które niedawno zmagały się z pandemią lub wciąż odczuwają skutki wcześniejszych fal wirusa. Wśród nich znajduje się Japonia, Wielka Brytania, USA i Australia, która niedawno ogłosiła, że nie będzie wprowadzać blokad, nawet w obliczu zagrożenia wariantem Omikron.

Z kolei w Izraelu odnotowano spadek obaw przed koronawirusem o 14 proc. miesiąc do miesiąca, co jest prawdopodobnie związane z rygorystycznym reżimem szczepień w tym kraju. Na dzień dzisiejszy około 43 proc. mieszkańców otrzymało swoje trzecie szczepienie. To pokazuje wyraźną różnicę między stosowaniem szczepionek na globalnej Północy i na globalnym Południu. Na przykład w ponad 20 krajach afrykańskich odsetek osób w pełni zaszczepionych nie przekracza pięciu procent, co stawia pod znakiem zapytania potrzebę przedkładania szczepień przypominających dla nielicznych uprzywilejowanych nad powszechne szczepienia dla większości świata.

Reklama
Czego się obawiamy? Ubóstwa, bezrobocia, koronawirusa, politycznej korupcji i przemocy / statista.com