Jak pokazuje wykres przygotowany przez redakcję Statista, najprawdopodobniej koronawirus spadnie jeszcze bardziej w rankingu największych światowych obaw. Mimo że wariant Omikron został zaklasyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako „wariant niepokojący”, uczestnicy badania nadal uważają ubóstwo i bezrobocie za ważniejsze kwestie do rozwiązania. Oba te problemy powoli rosną do poziomu niepokoju sprzed pandemii.

Niektóre kraje wyróżniają się pod względem obaw związanych z utrzymującą się pandemią. Kraje wskazujące koronawirusa jako główny powód do zmartwień to te, które niedawno zmagały się z pandemią lub wciąż odczuwają skutki wcześniejszych fal wirusa. Wśród nich znajduje się Japonia, Wielka Brytania, USA i Australia, która niedawno ogłosiła, że nie będzie wprowadzać blokad, nawet w obliczu zagrożenia wariantem Omikron.

Z kolei w Izraelu odnotowano spadek obaw przed koronawirusem o 14 proc. miesiąc do miesiąca, co jest prawdopodobnie związane z rygorystycznym reżimem szczepień w tym kraju. Na dzień dzisiejszy około 43 proc. mieszkańców otrzymało swoje trzecie szczepienie. To pokazuje wyraźną różnicę między stosowaniem szczepionek na globalnej Północy i na globalnym Południu. Na przykład w ponad 20 krajach afrykańskich odsetek osób w pełni zaszczepionych nie przekracza pięciu procent, co stawia pod znakiem zapytania potrzebę przedkładania szczepień przypominających dla nielicznych uprzywilejowanych nad powszechne szczepienia dla większości świata.

ikona lupy />
Czego się obawiamy? Ubóstwa, bezrobocia, koronawirusa, politycznej korupcji i przemocy / statista.com
Reklama