"Ekstremalne ubóstwo w regionie w konsekwencji pogłębienia kryzysów społecznych i medycznych wzrosło w 2021 roku o 5 mln osób" - podano w oświadczeniu agencji ONZ.

"Ożywienie gospodarcze w 2021 roku nie wystarczyło, by złagodzić głębokie społeczne i pracownicze skutki pandemii, ściśle związane z nierównością dochodową i płciową" - wskazała Alicia Barcena, prezentując wyniki raportu.

CEPAL wezwał władze regionu do utrzymania awaryjnych transferów pieniężnych na rozwój rynku pracy, ponieważ w wielu krajach były one kluczowe w ograniczeniu negatywnych skutków kryzysu. Szacuje się, że wskutek pandemii koronawirusa w regionie około 30 mln osób straciło swoje miejsce zatrudnienia.

Najbardziej dotkniętymi pogarszającą się sytuacją społeczną w Ameryce Łacińskiej były kobiety. Wiele z nich musiało zrezygnować z pracy, by zajmować się pozostającymi w domach dziećmi lub osobami starszymi - wyjaśnił portal Infobae.

CEPAL przewiduje ogólne ożywienie zatrudnienia w 2022 roku, które zasadniczo będzie sprzyjać mężczyznom, jednak "wiele nowych miejsc pracy będzie gorszej jakości niż te, które istniały przed pandemią"