Jak przekazała ambasada RP, Cichanouska dokonała oceny bieżącej sytuacji politycznej na Białorusi i nakreśliła przyszłe działania, które mogą być podjęte przez naród białoruski na rzecz wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka. Mówiła również o sprzeciwie białoruskiego społeczeństwa wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Od początku wojny na Ukrainie zmieniła się opinia publiczna i widzimy iskrę ruchów proeuropejskich" – mówiła Cichanouska, apelując o "wspieranie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego" w nadziei na demokratyczną przyszłość Białorusi.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 30 przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w randze ambasadora lub zastępcy ambasadora oraz przedstawiciele brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Ambasador RP Piotr Wilczek przypomniał, że minęło już 1,5 roku, odkąd Białorusini wyszli na ulice, by pokojowo protestować przeciwko wynikowi nielegalnych wyborów, a reżim Alaksandra Łukaszenki, obawiając się utraty władzy, zwrócił się ku przemocy i dopuścił się masowych naruszeń praw człowieka. "Mimo straszliwych represji naród białoruski nie wycofał się i walczy o wolność decydowania o własnej przyszłości. Polska będzie współpracować z naszymi białoruskimi przyjaciółmi i sąsiadami, aby zapewnić poszanowanie ich pragnienia demokratycznej transformacji" - zapewnił.

Reklama