"Dania prowadzi niezwykle agresywną politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju i korzysta z faktu, że jest małym krajem na rynku europejskim" - stwierdził, cytowany w informacji, profesor Arturo Bris, dyrektor WCC IMD (World Competitiveness Center, Światowe Centrum Konkurencyjności - PAP), które opracowuje ranking. W publikacji zaznaczono, że duński rząd "postawił sobie ambitny cel zmniejszenia emisji o 70 proc. w ciągu 10 lat".

Jak powiedział Marco Pistis, specjalista ds. badań w WCC, wyniki gospodarcze Danii "gwałtownie wzrosły, co wynika ze wzrostu napływu inwestycji do kraju, ograniczonego wzrostu cen w porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarkami oraz wzmocnienia finansów publicznych poprzez zmniejszenie długu publicznego i deficytu budżetowego".

Według IMD znaczący wpływ na wyniki Danii miała również poprawa wskaźników związanych ze zdrowiem, takich jak oczekiwana długość życia w chwili urodzenia oraz wskaźnik powszechnego objęcia opieką zdrowotną.

Reklama

"Największą poprawę wyników gospodarczych odnotowała w tym roku Chorwacja, która podskoczyła o 18 miejsc" - przekazał IMD. "Kluczową rolę odegrało silne odbicie gospodarcze po najostrzejszej fazie pandemii COVID-19, a także ożywienie sektora turystycznego" - wyjaśniono w komentarzu.

Polska zajęła 50 miejsce wśród 63 badanych krajów.

"Światowy Ranking Konkurencyjności opiera się na 333 kryteriach konkurencyjności wybranych w wyniku kompleksowych badań z wykorzystaniem literatury ekonomicznej, źródeł międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz informacji zwrotnych od społeczności biznesowej, agencji rządowych i środowisk akademickich. Kryteria te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w miarę pojawiania się nowych teorii, badań i danych oraz w miarę rozwoju gospodarki światowej" - wyjaśnia IMD.

IMD (International Institute for Management Development) World Competitiveness Yearbook (WCY) to publikowany od 1989 r. raport roczny, który stanowi punkt odniesienia w zakresie konkurencyjności krajów. Zawiera analizy porównawcze i trendy, a także statystyki i dane ankietowe oparte na szeroko zakrojonych badaniach. IMD publikuje zestawienie konkurencyjności światowych gospodarek pod nazwą World Competitiveness Ranking (WCR).

International Institute for Management Development to instytucja badawcza z siedzibami w Lozannie i Singapurze. IMD zostało założone w 1990 po fuzji dwóch szkół biznesu stworzonych przez firmy Alcan i Nestlé: IMI Genewa (1946) oraz IMEDE Lozanna (1957). (PAP)

Autorka: Ewa Nehring