Maryna Zołatawa i Ludmiła Czekina zostały skazane na 12 lat kolonii karnej. Władze zarzucały im m.in. uchylanie się od płacenia podatków, wzniecanie nienawiści oraz wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi.

Po rewizjach w maju 2021 r. aresztowano kilkanaścioro dziennikarzy i pracowników

Proces rozpoczął się w styczniu i toczył za zamkniętymi drzwiami, a na ławie oskarżonych znalazły się Zołatawa i Czekina. Jeszcze trzy oskarżone – dwie dziennikarki i prawniczka – miały wyjechać z Białorusi po tym, jak zmieniono im środek zapobiegawczy i wypuszczono z aresztu. Według mediów państwowych są poszukiwane.

Reklama

Portal TUT.by do 2021 r. był największym i najważniejszym, niekontrolowanym przez władze portalem informacyjnym na Białorusi. Na fali represji po protestach wyborczych został zlikwidowany. Po rewizjach w maju 2021 r. aresztowano kilkanaścioro dziennikarzy i pracowników. Część później wypuszczono.

Nowy portal: Zerkalo.io

Grupa pracowników utworzyła na emigracji nowy portal – Zerkalo.io. Jego treści (podobnie jak TUT.by) władze uznają za „ekstremistyczne”. To samo dotyczy innych niezależnych mediów.

Zołatawa i Czekina zostały przez władze umieszczone na liście osób „zaangażowanych w działalność terrorystyczną”.

Organizacje praw człowieka uznają je za więźniarki polityczne, a proces – za sfabrykowany.

Przed ogłoszeniem wyroku telewizja państwowa wyemitowała film, poświęcony portalowi TUT.by, w którym nazywa go „imperium kłamstwa” i oskarża o podsycanie protestów w kraju.