Obie kobiety zostały oskarżone o „wspieranie działań, mających na celu przejęcie władzy”, wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi, wzniecanie nienawiści.

Kasciuhowa jest politolożką, ekspertką, komentatorką. Kierowała portalem eksperckim „Nasze mnienie”. Kuzina to badaczka; założycielka szkoły młodych menadżerów. Obydwie zostały zatrzymane w czerwcu 2021 r.

Obrońcy praw człowieka uznają je za więźniarki polityczne.