W 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC) orzekł, że Bułgaria naruszyła prawa majątkowe rodziny, wprowadzając moratorium na komercyjne użytkowanie odzyskanych kilka lat wcześniej przez Sakskoburggotskich lasów w górach Riła na południu Bułgarii. We wtorek podano sumę odszkodowania. Sąd nakazał również zniesienie moratorium.

Naruszone zostało również prawo byłego cara do sprawiedliwego procesu

Według ETPC naruszone zostało również prawo byłego cara i jego siostry Marii Luizy Bułgarskiej do sprawiedliwego procesu w kraju. Decyzję o moratorium na użytkowanie lasów przyjął parlament i Symeon oraz jego siostra nie mogli zaskarżyć jej przed sądem.

Reklama

Moratorium wprowadzono w 2009 r., tuż po objęciu władzy przez partię ówczesnego premiera Bojko Borisowa GERB, na podstawie informacji, że Symeon Sakskoburggotski jako premier wykorzystywał swoje stanowisko służbowe dla przyspieszenia procedury odzyskania lasów.

Były car i jego siostra odzyskali majątki po swym ojcu carze Borysie III w 1998 r., kiedy bułgarski Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją ustawę z 1946 r. o nacjonalizacji majątków rodziny carskiej. Trybunał wydał ogólne orzeczenie, a Symeon odzyskiwał majątki na mocy oddzielnych wyroków sądowych, które w większości zapadały w latach 2001-2005, kiedy był on premierem.

Symeon i jego siostra odzyskali wówczas pałac Wrana pod Sofią i kilka dworków, jednak wyroki w tych sprawach zostały zaskarżone przez państwo bułgarskie i wciąż stanowią przedmiot sporu sądowego.

Symeon II panował jako car Bułgarii w latach 1943-1946 po nagłej śmierci swojego ojca cara Borysa III. Symeon był małoletni, w związku z czym faktyczna władza spoczywała w rękach rady regentów. W 1946 r. reżim komunistyczny obalił monarchię w Bułgarii, a Symeon wyjechał z kraju wraz z matką i siostrą.

Ewgenia Manołowa