Konsensus rynkowy wynosił 3,9% wzrostu m/m w ujęciu realnym.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,8% w ujęciu realnym i wzrost o 4,6% w ujęciu nominalnym.