„Połowa wysiłku redukcji gazów cieplarnianych spadnie na firmy, zwłaszcza duże, jedna czwarta na państwo, jedna czwarta na gospodarstwa domowe” – zapowiedziała Borne podczas konferencji w Krajowej Radzie ds. Transformacji Ekologicznej (CNTE).

"Transport, główne źródło emisji we Francji oraz mieszkalnictwo mają najwięcej do zrobienia" – stwierdziła premier Borne, która zapowiedziała koniec silników termicznych w nowych samochodach od 2035 r. Środek ten "wymaga zainstalowania terminali elektrycznych na całym terytorium i udostępnienia pojazdów elektrycznych wszystkim" - zadeklarowała szefowa rządu.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)