Pierwsze głosowanie odbyło się we wtorek. Wówczas projekt rezolucji, zakładający przedłużenie o rok procesu udzielania transgranicznej pomocy humanitarnej dla ludności Syrii przez dwa przejścia graniczne z Turcją został zgłoszony przez Niemcy i Belgię, dwóch niestałych członków RB ONZ. Rosja i Chiny zgłosiły weto, pozostałych 13 członków RB głosowało za uchwaleniem rezolucji.

Strona rosyjska zgłosiła swój projekt rezolucji, zgodnie z którym udzielanie pomocy Syryjczykom mogłoby został przedłużone o pół roku i tylko przez jedno przejście graniczne z Turcją. Głosowanie nad tą koncepcją odbyło się w środę, ale Rosja nie zdobyła poparcia dla swojej propozycji.

W sobotę ma odbyć się kolejne głosowanie, tym razem przedmiotem będzie kolejna koncepcja Rosji, zgodnie z którą porozumienie obowiązywałoby przez rok, ale obejmowałoby tylko jedno przejście graniczne.

Pół roku temu wygasło porozumienie o pomocy transgranicznej dla ludności Syrii, której grozi katastrofa humanitarna o olbrzymich rozmiarach. Porozumienie dotyczyło przejść granicznych z Jordanią i Irakiem. (PAP)