Te kraje to USA, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Polska, Litwa oraz Słowacja. Widzimy, że ze swoich sojuszniczych zobowiązań zdecydowanie najlepiej wywiązują się kraje Europy Wsch.

Z ekskluzywnego grona wypadły w 2022 roku Rumunia i Francja.

USA od dawna krytykują bogate kraje NATO za zbyt małe wydatki na zbrojenia. Dotyczy to przede wszystkim takich państw jak Niemcy, Kanada, Włochy czy Hiszpania, które wydają w przedziale 1-1,5 proc. PKB.

Reklama

Polska przeznaczała w 2022 roku na obronność 2,42 proc. PKB (realnego produktu krajowego, wydatki wyrażone po kursie dolara z 2015 roku).

ikona lupy />
Wydatki państw NATO jako procent PKB / statista.com