„Prezydenci powinni podpisać program działań i pakiet map drogowych, a także szereg porozumień, które rozwiązują wrażliwe z naszego punktu widzenia kwestie. Przede wszystkim chodzi o gaz. To będzie pakiet prezydencki” – powiedział Krutoj, którego w czwartek cytuje państwowa agencja BiełTA.

Przypomniał, że prezydenci podczas spotkania w lipcu w Petersburgu ustalili, że datą wspólnych uzgodnień w sprawie pogłębiania integracji będzie 8 grudnia – 20. rocznica podpisania umowy o utworzeniu państwa związkowego Białorusi i Rosji.

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla Białorusi od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. utworzenie wspólnych instytucji państwowych i waluty.

Krutoj powiedział w czwartek, że program działań będzie miał „charakter ramowy”. „Wszystkie kwestie będą rozpisane w mapach drogowych. Potem rozpocznie się praca nad aktami normatywnymi, która będzie trwać w ciągu 2020 r.” – wskazał Krutoj.

Jak powiedział, w niektórych sferach poziom unifikacji jest większy, w innych „ludzie nie zdają sobie jeszcze sprawy ze skali koniecznych zmian”.

„Od 1 stycznia 2021 r. w najważniejszych sferach zostaną uruchomione wspólne rynki” – zapowiedział minister.

Krutoj przyznał, że między stronami wciąż pozostają kwestie sporne. Nie uściślił jednak, o jakie sprawy chodzi.

Białorusi zależy na tym, by jak najszybciej porozumieć się z Moskwą w sprawie ewentualnego wyrównania strat ponoszonych z powodu tzw. manewru podatkowego w sferze naftowej w Rosji (podniesie on ceny ropy kupowanej przez Mińsk), a także ustalenia ceny gazu kupowanego od Rosji, która będzie obowiązywać od stycznia 2020 r.

Według ekspertów Moskwa może wykorzystać te pilne dla Białorusi kwestie oraz inne argumenty gospodarcze, by nаciskać w innych sferach, w tym forsując możliwe niekorzystne dla Białorusi zapisy.

Według najbardziej pesymistycznych scenariuszy analityków Kreml może dążyć do ograniczenia suwerenności Białorusi lub nawet włączenia jej do Rosji.

Pytany o cenę na gaz od stycznia, Krutoj powiedział, że będzie ona określona w oddzielnym porozumieniu międzyrządowym.

Pod koniec sierpnia premier Białorusi Siarhiej Rumas zapowiadał przekazanie prezydentowi do zaakceptowania projektu programu działań w ramach integracji Białorusi i Rosji. Mówił wówczas, że we wrześniu możliwe jest jego podpisanie przez premierów. We wtorek służba prasowa prezydenta potwierdziła, że otrzymał on zapowiadane dokumenty.

Premier Rumas mówił w sierpniu, że program jest zorientowany na realizację spraw „czysto gospodarczych i przewiduje warunki, w jakich działać będzie wspólny rynek”. M.in. do 1 listopada ma powstać 28 map drogowych, które będą przewidywać działania w ramach tworzenia wspólnych rynków w różnych sektorach gospodarki.

>>> Czytaj też: Erdogan: To nie do przyjęcia, że zabrania nam się posiadania broni atomowej