RIA powołała się na prospekt towarzyszący nowej emisji euroobligacji Gazpromu. Głosi on, że Gazprom "bada różne alternatywne warianty adaptacji projektu Nord Stream 2 do wymogów dyrektywy gazowej UE, a dodatkowo rozpatruje, bądź już zastosował, sądowe środki obrony swoich praw przed dyskryminacyjnym charakterem zmian" w dyrektywie.

Koncern zastrzegł, że ma zamiar ukończyć budowę Nord Stream 2 w najszybszym możliwym rozsądnym terminie.

Znowelizowana unijna dyrektywa gazowa weszła w życie w 2019 roku. Przewiduje ona, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego.

W maju niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci Przesyłowych (Bundesnetzagentur - BNetzA) odrzuciła wniosek operatora gazociągu Nord Stream 2 o wyłączenie tej magistrali spod znowelizowanej dyrektywy. Operator - spółka Nord Stream 2 AG, w całości należąca do Gazpromu - złożył w czerwcu apelację od tej decyzji.