Sąd odrzucił apelację złożoną przez Memoriał, według którego wyrok sądu pierwszej instancji był niezgodny z prawem i nieuzasadniony. O utrzymanie wyroku w mocy wniosła prokuratura generalna.

Likwidacji podlega „międzynarodowa organizacja historyczno-oświatowa, charytatywna i obrony praw człowieka Memoriał, jej oddziały regionalne i inne struktury”. Decyzja Sądu Najwyższego jest prawomocna.

W grudniu sąd pierwszej instancji podjął decyzję o likwidacji Memoriału na wniosek moskiewskiej prokuratury, która argumentowała, że organizacja ta złamała przepisy o „agentach zagranicznych”.

Reklama

Za "zagranicznego agenta" Stowarzyszenie Memoriał, zajmujące się badaniem "białych plam" w rosyjskiej historii najnowszej, zostało uznane w 2016 roku.

Memoriał powstał w latach 80. XX wieku jako zrzeszenie niezależnych organizacji. Tworzą go niezależne struktury, z których 10 działa poza granicami Rosji. Od 30 lat organizacja ta zajmuje się badaniem represji politycznych w ZSRR, w tym wobec Polaków.