Za te same przewinienia można otrzymać także karę grzywny.

Ustawa została uchwalona jednomyślnie w trzecim i ostatnim czytaniu - podała agencja Reutera za oświadczeniem Dumy.

Aby zmiany weszły w życie, muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez wyższą izbę, Radę Federacji, oraz przez prezydenta Rosji. Według przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina istnieje możliwość, że dojdzie do tego "już jutro".