Dokument w tej sprawie został złożony przez rząd w Kijowie 26 lutego na podstawie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Z wniosku wynika, iż strona ukraińska uważa rosyjskie oskarżenia o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie, które posłużyło Putinowi jako pretekst do ataku, za fałszywe i domaga się „pilnego” nakazania Rosji wstrzymania inwazji.

Jak informowały wcześniej media Rosja odmówiła stawienia się w zeszłym tygodniu na przesłuchaniach.

Ogłaszenie decyzji MTS ma rozpocząć się w środę o godzinie 16:00 w Pałacu Pokoju w Hadze, informuje PAP biuro rzecznika sądu. Ma ją ogłosić przewodnicząca trybunału, amerykańska sędzia Joan E. Donoghue.

MTS jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych i powstał w celu rozstrzygania sporów między państwami. Jego wyroki są wiążące i nie podlegają odwołaniu.

Reklama