Czekającym, którzy są w punkcie kontrolnym już kilka dni, skończyło się jedzenie. Prócz mieszkańców obwodu zaporoskiego są tam również mieszkańcy obwodów mariupolskiego i chersońskiego.

W Wasyliwce działa jedyny teraz rosyjski posterunek kontrolny, przez który można wyjechać na terytoria kontrolowane przez siły ukraińskie. Drugi punkt, w miejscowości Kamjanka, nie działa z powodu trwających walk.

Wojska rosyjskie okupują część obwodu zaporoskiego wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, w tym miasta Melitopol i Berdiańsk, a także Enerhodar, gdzie mieści się Zaporoska Elektrownia Atomowa.