Daniłow był pytany, czy nie jest rozczarowany skalą dostaw broni na Ukrainę.

"Dziś musimy dziękować państwom, które udzielają nam pomocy. Jest ich bardzo wiele. Nie wiemy o wszystkich. Wiele krajów prosi, aby nie mówić publicznie o broni, którą nam przekazują" - powiedział sekretarz RBNiO.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy jest działającym przy prezydencie organem koordynacyjnym w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony. Koordynuje i kontroluje działalność organów władzy wykonawczej w tej dziedzinie. Szefem Rady jest prezydent, który decyduje o jej składzie.

Reklama