Dokument opracowała podlegająca resortowi pracy Krajowa Agencja Zatrudnienia (ANOFM).

“W ciągu ostatnich 13 miesięcy zatrudniono 1018 obywateli Ukrainy, z których 739 to kobiety” - sprecyzował urząd; w Mołdawii występuje blisko 5-procentowe bezrobocie.

Najwięcej uchodźców znalazło pracę w głównych miastach kraju, Kiszyniowie i Bielcach, a także na terenie autonomicznego regionu Gagauzji.

Reklama

Najchętniej zatrudnianymi w Mołdawii ukraińskimi uchodźcami są programiści, lekarze, pielęgniarki, inżynierowie, sprzedawcy, kucharze, a także nauczyciele i operatorzy maszyn.

Zamieszkana przez ponad 2,7 mln osób Mołdawia, uznawana za najbiedniejszy kraj Europy, stała się jednym z głównych kierunków ucieczki obywateli Ukrainy po wybuchu wojny. Rząd w Kiszyniowie w celu zorganizowania im zakwaterowania przygotował ponad 80 ośrodków tymczasowego pobytu. Funkcjonowanie tych placówek wspierały w ostatnich miesiącach międzynarodowe organizacje humanitarne, a także władze państw UE, USA i Szwajcarii. (PAP)