Wspólne szacunki przygotowane przez rząd Ukrainy, Grupę Banku Światowego, Komisję Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych zakladają, że koszt odbudowy i ożywienia gospodarki Ukrainy wzrósł już do 411 miliardów dolarów.

Ta „szybka ocena szkód i potrzeb” (RDNA2) obejmuje szkody i straty za 12 miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., przy czym potrzeby w zakresie odbudowy obejmują okres od 2023 do 2033 r.

Jak opisano w komunikacie prasowym Banku Światowego, „RDNA2 zapewnia kompleksową ocenę skutków wojny w dwudziestu różnych sektorach. Określa ilościowo bezpośrednie fizyczne uszkodzenia infrastruktury i budynków oraz opisuje wpływ na życie i źródła utrzymania ludzi”. Jak pokazuje infografika opracowana przez Statistę, obszary o największych potrzebach finansowych to transport (92 mld USD), mieszkalnictwo (69 mld USD) oraz energetyka i przemysł wydobywczy (47 mld USD).

Godne uwagi jest również prawie 40 miliardów dolarów potrzebnych na „zarządzanie zagrożeniem wybuchó”.

Reklama

Prawie 40 mld dol. potrzeba na rozminowanie Ukrainy. Oprócz niezliczonych tak zwanych „wybuchowych pozostałości wojennych” (niewybuchów artyleryjskich, granatów, moździerzy, rakiet, bomb zrzuconych z powietrza i amunicji kasetowej), miny lądowe były szeroko stosowane przez obie strony wojny.

Raport opublikowany w styczniu przez Human Rights Watch (HRW) wykazał, że w zeszłym roku siły ukraińskie rozrzuciły miny lądowe we wschodniej Ukrainie. HRW opublikowała również wcześniej trzy raporty dokumentujące użycie przez siły rosyjskie min przeciwpiechotnych na Ukrainie w 2022 roku.

ikona lupy />
Koszty odbudowy zniszczeń wojennych w Ukrainie / statista.com