- Określenie tej sytuacji jako poważnej byłoby bardzo delikatne. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Właściwie nie ma prognoz, które przewidywałyby na przełomie roku jej poprawę. Na tym tle system finansowy Ukrainy "przeżył". Od pierwszego dnia, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Narodowego Banku Ukrainy, udało się utrzymać funkcjonowanie zarówno systemu płatniczego, jak systemu obsługi kart. Banki otwierały swoje oddziały, starały się nawet w najtrudniejszych momentach utrzymać dostęp do swojej sieci.