Spotkanie RE ma odbyć się 17-18 lipca w Brukseli i - jak zaznaczył Michel - ma to być pierwsze spotkanie od czasu kryzysu (poprzednie odbywały się online).

"Wysokość środków w Wieloletniej Perspektywie Finansowej to 1, 074 bln euro, aby wypełnić dalekosiężne cele Unii Europejskiej oraz utrzymać pełną zdolność Planu Odbudowy [zaproponowanego przez Komisję Europejską w maju 2020 r.]" - powiedział Michel podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że w trakcie ostatniego spotkania pojawiły się ostre sprzeciwy wobec niektórych rozwiązań. Stąd obecna propozycja, przedyskutowana - jak zaznaczył - z liderami państw europejskich i przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

Obecna propozycja oprócz nieznacznego zmniejszenia środków, proponowanych przez Komisję (1,074 bln wobec 1,1 bln euro) utrzymuje przedstawiony przez Komisję w maju br. Fundusz Odbudowy i Rozwoju (Next Generation EU) w wysokości 750 mld euro. Zakłada jednak, że 70% środków Funduszu, przeznaczonych na pożyczki lub w ramach programów wieloletnich, dystrybuowany byłoby w latach 2021-2022 według wskaźników, proponowanych przez Komisję (dotyczących m.in. PKB i bezrobocia z minionych lat).

Reklama

Natomiast w przypadku dystrybucji 30% środków między poszczególne kraje pod uwagę byłby brany spadek PKB w latach 2020-2021. Środki te dystrybuowane byłyby od roku 2023. Wszystkie środki z Funduszu Odbudowy i Rozwoju miałyby zostać wypłacone do 2026 roku.

Zapowiedział, że państwa UE będą miały obowiązek przygotowywania planów naprawy gospodarczej na lata 2021-2023 zgodnie z europejskim semestrem (badaniem i prognozami UE), a w szczególności z zaleceniami dla poszczególnych krajów. Plany mają zostać poddane przeglądowi w 2022 r.

"Biorąc pod uwagę ostateczny klucz przydziału, a ocena tych planów zostanie zatwierdzona przez Radę, większością kwalifikowaną głosów na wniosek Komisji" - powiedział.

"Drugi ważny cel, który musimy osiągnąć, dotyczy zmian klimatu i po raz pierwszy proponujemy przeznaczenie 30% funduszy na projekty związane z klimatem" - zaznaczył.

Rada Europejska proponuje też utrzymanie rabatów przy odprowadzaniu składek do budżetu Unii dla Danii, Niemiec, Holandii, Austrii i Szwecji.

Michel zapowiedział także, że źródłem dodatkowego finansowania miałyby być nowe podatki: od wyrobów plastikowych, podatek graniczny od CO2 oraz podatek cyfrowy.

"Od 2021 r. pojawią się nowe zasoby własne związane z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Zwróciłem się do Komisji o przedstawienie w pierwszym półroczu 2021 r. wniosku w sprawie środka służącego dostosowaniu emisji. I zaproponuję wprowadzenie opłaty cyfrowej w celu wprowadzenia jej do końca 2021 r. na podstawie wniosku Komisji" - powiedział.

Michel zaproponował także utworzenie funduszu w wysokości 5 mld euro dla przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiałyby w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia z Unii.

Jednocześnie wskazał na konieczność promowania rządów prawa i wartości europejskich. Zaproponował, aby Komisja i Trybunał Obrachunkowy informowały o brakach w zakresie praworządności, które mają wpływ na wykonanie budżetu UE.