"Sztandarowym przykładem wspólnoty interesów Trójmorza jest szlak Via Carpatia, który ma kluczowe znaczeni w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego oraz budowania relacji międzynarodowych na poziomie lokalnym" - ocenił we wtorek prezydent, który otworzył w Lublinie II Forum Regionów Trójmorza.

"Cieszę się, że Via Carpatia jest tematem przewodnim tego kongresie. Z mojego punktu widzenia Via Carpatia będzie stanowić taki swoisty kręgosłup Trójmorza, a jej ukończenie będzie stymulować rozwój regionów także niepołożonych bezpośrednio wzdłuż trasy" - dodał.

Jak zaznaczył, takie projekty jak Via Carpatia są potrzebne, gdyż kraje Trójmorza często dysponują dobrą komunikacją na osi Wschód-Zachód, "a ogromnie brakuje nam komunikacji w przestrzeni Północ-Południe, a więc właśnie w przestrzeni trójmorskiej".

Prezydent zaznaczył również, że wydatki na infrastrukturę poszczególnych państw Trójmorza powinny być skoordynowane, "tak abyśmy uniknęli tego, że tacy, którzy będą gotowi, doprowadzą infrastrukutrę do swojej granicy, a za granicą u sąsiadów już jej nie będzie".

Reklama

"Chciałbym zaapelować, abyście państwo dodatkowo mobilizowali swoje rządy do realizacji tego wielkiego zadania i innych wielkich zadań" - zaapelował prezydent do przedstawicieli władz regionalnych państw Trójmorza obecnych na kongresie. Jak podkreślił, takie inwestycje pociągają za sobą ogromne koszty, a wymierne zyski przynoszą w przyszłości: "Zacząć trzeba od tego, że trzeba podjąć decyzję o wydaniu pieniędzy" - podkreślił. "Proszę, żebyście państwo +cisnęli+ swoje koleżanki i swoich kolegów, którzy są odpowiedzialni na poziomie państwowym za te kwestie, by te zadania były realizowane" - apelował.

Prezydent podkreślił, że to "na szczeblu regionalnym najlepiej widać skalę potrzeb i wyzwań" dla Inicjatywy Trójmorza" ale również "widać, w jaki sposób Inicjatywa Trójmorza przekłada się na wymierne korzyści dla naszego regionu".

"Kolejnym obszarem, gdzie zacieśniona współpraca regionalna mogłaby mieć zastosowanie, jest wymiar europejski. Inicjatywa Trójmorza jest także platformą współdziałania komplementarną z politykami i instrumentami Unii Europejskiej" - podkreślił także prezydent. "Pośrednim zadaniem współpracy regionalnej powinno być również upowszechnianie wiedzy o wymiernych korzyściach Trójmorza dla naszych społeczeństw, jak również wiedzy o krajach partnerskich, ich historii, kulturze, tradycjach" - dodał. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki