Odcinek S10 Solec - Toruń Zachód będzie miał długość 21,2 km. Droga rozpocznie się na południe od miejscowości Solec Kujawski nowym węzłem Solec. Dalej pobiegnie na południowy wschód wzdłuż linii kolejowej, kończąc się kilometr przed węzłem Toruń Zachód. W trakcie budowy powstaną m.in. nowe przejście dla zwierząt dużych nad drogą i torami kolejowymi oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Cierpice.

Przed tygodniem ogłoszono przetarg na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo (8,9 km), a w najbliższym czasie mają zostać ogłoszone postępowania w sprawie odcinków Emilianowo - Solec (8,6 km) i Toruń Zachód - Toruń Południe (12 km).

Dzięki wybudowaniu S10, ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

Droga S10 Bydgoszcz - Toruń zostanie zrealizowana jako inwestycja rządowa. Pierwotnie trasa miała postać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r.

Reklama

Droga S10 to jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy.