Szlak Via Carpatia - częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany - liczy kilka tysięcy kilometrów. To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową.

“Planujemy w tym roku udostępnić kierowcom 70,3 km nowych odcinków trasy Via Carpatia” - dodał.

Z informacji przekazanych przez rzecznika GDDKiA wynika, że obecnie w eksploatacji znajduje się 75,3 km tej trasy, w realizowanych jest 299,3 km, a rozpoczęte procedury przetargowe obejmują 85,5 km, natomiast w przygotowaniu są 244,4 km. Łącznie to 704,6 km.

Piechowiak poinformował też, że do końca tego roku będzie można przejechać już 145,6 km trasy Via Carpatia, w realizacji będzie 314,5 km, a procedurach przetargowych znajdzie się 105,5 km, a w przygotowaniu będzie 139 km.

Reklama

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 między miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dotychczas w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano: obwodnicę Suwałk, obwodnicę Augustowa oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, a także trasę Sokołów Małopolski - Stobierna - Rzeszów Południe. W sumie to odcinki o łącznej długości 75,3 km.