"Jeśli chodzi o polski Krajowy Plan Odbudowy, to jego ocena wciąż trwa. Podstawą tej oceny są kryteria wymienione w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF)" - zaznaczył Dombrovskis po nieformalnej wideokonferencji unijnych ministrów finansów i gospodarki.

"Jest 11 głównych kryteriów, 11 elementów, które oceniamy w każdym KPO. Wciąż są pewne sprawy wymagające rozwiązania w (polskim) planie, jesteśmy w ciągłym kontakcie z polskimi władzami. Są one zatem świadome kwestii, które powinny być rozwiązane, by zakończyć proces oceny. Przyglądamy się (też) sprawie prymatu prawa unijnego i jej potencjalnym implikacjom dla polskiego KPO" - dodał wiceprzewodniczący KE.

Dombrovskis zastrzegł, że nie może zbyt szczegółowo komentować sprawy, która cały czas jest przedmiotem dyskusji Komisji i Polski.

Dopytywany o KPO Węgier wyjaśnił, że termin oceny w tym przypadku został przedłużony do końca września.

"Prace nad planami krajowymi (...) – zarówno oceny, jak i zatwierdzanie – będą kontynuowane jesienią. Pozostaje to sprawą pilną, abyśmy mogli właściwie rozpocząć odbudowę Europy" - skonkludował przedstawiciel KE.