Spotkanie Bilotaite i Grodeckiego odbyło w Wilnie w ramach dwudniowego XX posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które zakończyło się w piątek.

„Obie strony jednogłośnie uznały, że należy dążyć, by Unia Europejska wsparła finansowo budowę ogrodzenia” na granicy z Białorusią – czytamy w komunikacie MSW Litwy, w którym wskazuje się też, że Litwa i Polska „będą zabiegały o przyśpieszenie zmian prawa unijnego w zakresie ochrony granic i migracji”.

Unijni urzędnicy niejednokrotnie wskazywali, że prawo unijne nie przewiduje finansowania budowy granicznego ogrodzenia, że przewidziane jest finansowanie jedynie pewnych środków bezpieczeństwa na granicy, na przykład systemu monitoringu.

Minister Grodecki cytowany w komunikacie litewskiego MSW podkreśla, że Litwa i Polska są zobowiązane nie tylko do ochrony granic państwowych, swoich obywateli, ale także całej UE, gdyż są to również zewnętrzne granice wspólnoty.

Reklama

„Białoruś nie jest naturalnym szlakiem migracji, jest to zorganizowany schemat handlu ludźmi” – zaznaczył Grodecki i wskazał, iż „obserwujemy atak dezinformacji, również migranci są oszukiwani, że niby mogą łatwo dotrzeć do UE”.

Podczas posiedzenia w Wilnie uzgodniono także, że Litwa i Polska będą kontynuowały współpracę w celu powstrzymania nielegalnej migracji i będą prezentowały wspólne stanowisko na forum unijnym dotyczące praw człowieka i migracji.

Podczas posiedzenia dyskutowano także o współdziałaniu w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na pograniczu polsko-litewskim, czego zwieńczeniem było podpisanie Instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Litewskiej biorących udział w pomocy wzajemnej. Rozmawiano również o współpracy w zakresie służb sanitarno-epidemiologicznych, jak również współpracy w obszarze transportu. Zgodzono się, że ważnym celem jest uruchomienie w najbliższym czasie pociągu pasażerskiego na trasie Wilno-Warszawa. Polsko-Litewska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej powstała na mocy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy transgranicznej, podpisanej 16 września 1995 roku w Wilnie. Posiedzenia Komisji odbywają się naprzemiennie w Polsce i na Litwie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)