KE poinformowała, że zatwierdzi dalsze wypłaty w oparciu o ocenę realizacji inwestycji i reform przedstawionych w Krajowym Planie Odbudowy Słowacji. W całym okresie realizacji KPO kraj ten ma otrzymać łącznie około 6,3 mld euro w dotacjach.

Słowacki plan obejmuje m.in. poprawę wydajności energetycznej i ekologicznej co najmniej 30 tys. mieszkań, promowanie technologii dekarbonizacji w przemyśle, poprawę jakości i skuteczności usług opieki zdrowotnej.

"Cieszę się, że Słowacja otrzyma pierwszą wypłatę 822,7 mln euro w ramach NextGenerationEU. (...) Z zadowoleniem przyjmuję w szczególności inwestycje i reformy wspierające energię odnawialną, cyfryzację przedsiębiorstw oraz poprawę jakości usług edukacyjnych i opieki zdrowotnej" - skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

KE zatwierdziła dotychczas 22 spośród 25 złożonych Krajowych Planów Odbudowy. Na akceptację czeka jeszcze KPO Polski, Węgier i Szwecji. Bułgaria i Holandia nie przedstawiły dotąd swoich planów i nie zwróciły się do KE o wypłatę środków z Funduszu Odbudowy i Odporności.

Reklama

12 krajów, których plany uzyskały akceptację, otrzymało zaliczki z Funduszu Odbudowy.

KE wyemitowała dotychczas pięć puli obligacji na sfinansowanie RRF. Pozyskała w ten sposób 66 mld euro.