W wystąpieniu odtworzonym w czasie inauguracji forum przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że jeszcze przed "barbarzyńskim atakiem Rosji na Ukrainę" kraje UE zdawały sobie sprawę z konieczności odejścia od paliw kopalnych na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki. "Ta transformacja zapewni nam nie tylko obfitą i przystępną cenowo czystą energię, ale także bezpieczeństwo energetyczne. Zielony wodór jest niezbędny, aby położyć kres uzależnieniu Europy od niepewnego i niebezpiecznego dostawcy, jakim jest Rosja” - zaznaczyła.

Szefowa KE wskazała, że do 2030 r. w krajach UE ma być produkowanych rocznie 10 mln ton odnawialnego wodoru. „Sprowadzimy też kolejne 10 mln ton z zagranicy. To może zastąpić do 50 mld m sześc. rocznie importowanego rosyjskiego gazu” - powiedziała.

Von der Leyen zaznaczyła, że KE zamierza przyspieszyć transformację wodorową poprzez danie branży "przewidywalności", ogromne inwestycje publiczne i współpracę z sektorem prywatnym. „Jutro Komisja przyjmie pakiet przepisów dotyczących zielonego wodoru, następnie określi główne parametry regulacyjne. Pozwoli to otworzyć zintegrowaną infrastrukturę gazową i wodorową, w tym infrastrukturę magazynową i portową” - powiedziała.

Dodała, że KE postawiła krajom członkowskim cele na 2030 r. "A teraz dostarczamy reguł gry. W ten sposób w przemyśle wodorowym panuje klarowność potrzebna do planowania przyszłości” - oceniła.

Reklama

„To co zaczęło się w Europie, w naszych regionach, stanie się konkurencyjnym rynkiem globalnym. Rynkiem czystego i lukratywnego wodoru z Europą i jej partnerami na czele. Rynkiem, który w nadchodzących dziesięcioleciach zastąpi światowy rynek +brudnych+ paliw kopalnych” – mówiła.

Szefowa KE dodała, że przy obecnym wzroście cen gazu zielony wodór, czyli powstający dzięki energii pochodzącej z OZE, może być tańszy niż szary, czyli otrzymywany w procesie reformingu metanu lub zgazowania węgla. „Naszym celem jest obniżenie kosztu produkcji poniżej 1,8 euro za kg do roku 2030” – wskazała. Oceniła, że ten cel jest w zasięgu państw UE dzięki planowanym inwestycjom publicznym i prywatnym.

„Musimy zwiększyć produkcję czystego wodoru, rozszerzyć jego zastosowania i stworzyć zdrowy cykl, którym popyt i podaż wzajemnie się uzupełniają obniżając ceny. Nasz plan naprawczy nowej generacji jest wart 800 mld euro w cenach bieżących w ciągu czterech lat. Ponad jedna trzecia tej kwoty sfinansuje cele określone w europejskim Zielonym Ładzie, aby zapewnić wystarczającą ilość odnawialnej energii elektrycznej do produkcji odnawialnego wodoru” – zapewniła.

Von der Leyen wskazała, że 9,3 mld euro zostanie przeznaczone bezpośrednio na projekty wodorowe. „A to dopiero początek. Komisja uznaje państwową pomoc dla projektów wodorowych za priorytet. Są to nasze tzw. ważne projekty będące przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania” – mówiła.

„Do lata zatwierdzimy taki projekt ws. wodoru. Zapoczątkuje to duże inwestycje w tej branży, które znacznie przekroczą 50 mld euro. Wodór jest doskonałym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu” – wskazała.

Szefowa KE jako przykład takiej współpracy międzysektorowej wskazała Wielkopolskę. Dodała, że europejska transformacja wodorowa polega na współpracy.

„Jako kolejny krok niedawno uruchomiliśmy nowe partnerstwo na rzecz czystego wodoru. Zwiększy ono budżet na badania i innowacje o dodatkowy 1 mld euro. Do tego dojdzie kolejny 1 mld euro z przemysłu” – powiedziała.

Oceniła, że dzięki takim rozwiązaniom innowacyjne technologie wodorowe trafią do przedsiębiorstw i w końcowym etapie do konsumentów. „W ten sposób możemy wspólnie zbudować europejską gospodarkę wodorową. Mamy cele, budujemy rynek, poczyniliśmy inwestycje, a regiony to realizują, sprawiają, że to się dzieje. Ponieważ zielony wodór, to nie tylko ogromna szansa komercyjna. Zielony wodór jest dobry dla planety. Zielony wodór jest dobry dla bezpieczeństwa energetycznego, a bezpieczeństwo energetyczne jest ważnym filarem naszej europejskiej niezależności” - zaznaczyła.

Von der Leyen wskazała, że Wielkopolska od 2018 r. stara się stać „jedną z pierwszych dolin wodorowych w Europie”. „Wasz plan na 2030 r. już przynosi owoce. Widzimy, jak powstaje cały ekosystem – elektrownie opalane węglem są zastępowane przez energię słoneczną, wiatrową i biomasę. Czysta energia jest następnie przekształcana w czysty wodór, a ten wodór służy do zasilania przemysłu ciężkiego czy ogrzewania domów jak na innowacyjnym osiedlu w Pile" - mówiła. Szefowa KE zwróciła też uwagę na plany budowy w naszym kraju nawet 100. zasilanych wodorem autobusów rocznie.

„Wasz przykład pokazuje, co może zrobić europejski Zielony Ład. To dalekowzroczna polityka przemysłowa. To strategia rozwoju Europy, która tworzy dobre miejsca pracy nie tylko w Polsce. W całej unii regiony budują ekosystemy wodorowe takie jak wasz. Jestem przekonana, że wasz przykład może zainspirować wielu innych. I powinien, ponieważ musimy dziś w trybie pilnym rozwinąć europejską gospodarkę wodorową” – podkreśliła.

W trakcie paneli dyskusyjnych rozpoczętego we wtorek dwudniowego I Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND na Międzynarodowych Targach Poznańskich wystąpi około 100 prelegentów z Polski i zagranicy. Debatom będzie się przysłuchiwać około 1,5 tys. uczestników. Swoją ofertę zaprezentuje również około 60 przedsiębiorstw związanych z branżą wodorową.