Pomoc w łącznej wysokości 1 mld euro ma stanowić wsparcie dla Ukrainy w zaspokajaniu jej potrzeb finansowych po niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji ze strony Rosji. Jest to pierwsza część pakietu pomocy makrofinansowej o wartości do 9 mld euro, ogłoszonego przez KE 18 maja i zatwierdzonego przez Radę Europejską w dniach 23-24 czerwca.

Uzupełnia wsparcie już udzielone przez UE; w pierwszej połowie roku wypłacono Ukrainie awaryjną pożyczkę w wysokości 1,2 mld euro.

Środki zostały udostępnione Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na korzystnych warunkach. Pomoc wspiera stabilność makroekonomiczną i odporność Ukrainy w kontekście agresji wojskowej Rosji i wynikających z niej wyzwań gospodarczych. Jako kolejny wyraz solidarności, budżet UE pokryje koszty odsetek od tej pożyczki.

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej, KE pożycza środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i przekazuje Ukrainie. Pożyczka dla Ukrainy jest zabezpieczona w 70 proc. wartości z budżetu UE.

Reklama

„Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane. Będziemy nadal wspierać naród ukraiński - politycznie, finansowo i środkami wojskowymi - w stawianiu czoła przeciwnościom i wyzwaniom spowodowanym rosyjską agresją. Ukraina z determinacją i godnością broni swojej suwerenności i prawa do istnienia. UE wspiera Ukrainę w tych staraniach i będzie to robić nadal” - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Od 2014 roku UE przekazała Ukrainie ponad 5 mld euro w ramach pięciu programów pomocy makrofinansowej, aby wesprzeć realizację szerokiego programu reform w takich obszarach, jak walka z korupcją, niezawisły wymiar sprawiedliwości, praworządność i poprawa klimatu biznesowego.

25 lipca zarząd Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdził pomoc finansową w wysokości 1,59 mld euro, wspieraną przez gwarancje z budżetu UE, aby pomóc Ukrainie naprawić uszkodzoną infrastrukturę i wznowić niezwykle ważne projekty odpowiadające na pilne potrzeby ludzi.

Z Brukseli Łukasz Osiński