Ujemne saldo wyniosło 11,6 mld euro, podczas gdy w styczniu - czerwcu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,1 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 182,8 mld USD, a import 195,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 9,1 proc., a w imporcie o 20,3 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 12,9 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,9 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 14,2 proc. r: r do 45,7 mld euro w I-VI 2022 r.

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 14,2 proc. r/r i wyniósł 45,7 mld euro w styczniu-czerwcu 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 24,9 proc. r/r do 36,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,3 pkt proc. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie spadł o 1 pkt proc. i stanowił 20,7 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 42,1 mld zł (10,1 mld USD, 9,1 mld euro) wobec 48,8 mld zł (13 mld USD, 10,8 mld euro) w analogicznym okresie 2021 roku., podano także.

"Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,2 proc.), a importu ogółem - 64,3 proc. (wobec 64,7 proc. w styczniu -czerwcu 2021 r.)" - czytamy dalej.

W 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikow. - o 181 proc. r: r w I-VI

"W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 181,5 proc.), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 163,9 proc.), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 82,9 proc.), chemii i produktów pokrewnych (o 31,5 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 27,5 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,5 proc.), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 19,6 proc.), różnych wyrobów przemysłowych (o 14,0 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,8 proc.) oraz napojów i tytoniu (o 3,4 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 334,1 proc.), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 119,2 proc.), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 110,6 proc.), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 43,0 proc.), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 36,0 proc.), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 28,7 proc.), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,8 proc.), w żywności i zwierzętach żywych (o 23,6 proc.), w napojach i tytoniu (o 15,2 proc.) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12 proc.), podał też Urząd.

GUS poinformował dziś, że eksport wzrósł o 19,1 proc. r/r do 165,4 mld euro w styczniu-czerwcu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 31,3 proc. r/r i wyniósł 177 mld euro.

(ISBnews)