Jak pokazuje wykres przygotowany przez Statista.com, ten wątpliwy zaszczyt należy do innego członka GAFAM: Amazona. W lipcu 2021 roku luksemburski organ nadzoru RODO nałożył na europejski oddział firmy technologicznej grzywnę w wysokości około 746 milionów euro za przetwarzanie danych z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W tym wypadku chodziło o wykorzystywanie powyższych danych do kierowania spersonalizowanych reklamach. Trzecie miejsce na liście najwyższych kar zajmuje WhatsApp. Następne trzy miejsca przypadły Google, siódme Facebookowi, a ósme szwedzkiej firmie odzieżowej H&M.

Po co komu RODO?

Reklama

Ramy prawne RODO mają na celu zapewnienie użytkownikom większej kontroli nad ich danymi i umożliwiają nakładanie kar finansowych na firmy oferujące swoje usługi w UE z naruszeniem odpowiednich przepisów.

RODO zostało wprowadzone 25 maja 2018 roku jako zamiennik unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych z 1995 roku. Obejmowała ona 99 artykułów.

Jak dotąd narzędzie do śledzenia grzywien nakładanych za naruszenie RODO (z ang. GDPR Enforcement Tracker) zawiera listę 1372 indywidualnych naruszeń RODO. Dane te są najprawdopodobniej niekompletne, ponieważ nie wszystkie kary finansowe są upubliczniane.