Plany zmian ustawodawczych przedstawił komisarzom w Strasburgu minister ds. europejskich RP Szymon Szynkowski vel Sęk. Po ich przeprowadzeniu Komisja Europejska ma uznać, że tzw. kamienie milowe dotyczące praworządności zostały osiągnięte. Byłby to kolejny krok zbliżający nasz kraj do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF).

Informację tę jako pierwsza podała na swojej stronie internetowej telewizja Polsat i korespondent "Gazety Wyborczej" w Brukseli na Twitterze. PAP potwierdziła ją równolegle we własnych źródłach.

W poniedziałek z kolei KE podpisała tzw. uzgodnienia operacyjne dotyczące KPO Polski. Jest to umowa dwustronna o charakterze technicznym między zainteresowanym państwem członkowskim, a KE, która "określa dowody potrzebne do wykazania, że osiągnięto różne etapy i cele pośrednie oraz w jaki sposób będzie wyglądała współpraca z każdym państwem członkowskim w celu monitorowania realizacji każdego KPO".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

Reklama