Na konferencji prasowej po spotkaniu szef MSW Słowacji Roman Mikulec stwierdził, że kraje V4 chcą wspólne występować wobec Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z migracją, szczególnie nielegalną.

Podkreślił, że potrzebne są jasne odpowiedzi ze strony KE na propozycje V4 dotyczące, na przykład, statusu uchodźców z Syrii i Afganistanu, którzy nie mogą być obecnie odesłani z UE do swoich krajów pochodzenia.

Polski wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki podkreślił, że podczas spotkań krajów Grupy Wyszehradzkiej mowa jest o wsparciu dla uchodźców z Ukrainy i o nielegalnej migracji na tzw. szlaku zachodniobałkańskim, ale także o nowym zjawisku, które jest na granicy z Białorusią.

„To instrumentalne wykorzystanie mechanizmów migracyjnych do wywierania presji na wspólnotę europejską” – oświadczył Grodecki i dodał, że w ramach formatu wyszehradzkiego panuje zgoda, że należy działać w interesie bezpieczeństwa własnych obywateli, skutecznie chronić granice i wspólnie występować na forach międzynarodowych.

Reklama

Piotr Górecki