Projekt KE zakłada dodatkowe ponad 65,8 mld euro na priorytety UE, takie jak migracja, czy skutki wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Europosłowie uważają, że to jednak za mało i chcą, aby było to ok. 10 mld euro więcej.

Jak podkreślono w rezolucji, szybkie przyjęcie rewizji budżetu jest niezbędne, ponieważ zmienione wieloletnie ramy finansowe powinny zacząć obowiązywać do 1 stycznia 2024 r.

"Naszym celem jest ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie za pomocą nowego instrumentu o wartości 50 mld euro, przy jednoczesnym wzmocnieniu gospodarki UE. Wzmacniamy budżet dodatkowymi środkami na migrację i zapewniamy elastyczność w reagowaniu na kryzysy. (...) Potrzebujemy wszystkich elementów rewizji i potrzebujemy jej na czas - przed styczniem 2024 roku - aby wejść w rok wyborczy ze zrównoważonym budżetem" - powiedział współsprawozdawca Jan Olbrycht (EPL).

Reklama

Współsprawozdawczyni Margarida Marques (S&D) podkreśliła, że PE wzywa Radę, aby dołączyła do negocjacji.

"Chcemy zabezpieczyć niezbędne fundusze…"

"Do 31 grudnia 2023 roku chcemy dysponować odpowiednimi środkami na wsparcie Ukrainy i dalsze łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków wojny wraz z rosnącą inflacją i kryzysem kosztów utrzymania. Chcemy zabezpieczyć niezbędne fundusze, aby wzmocnić strategiczną autonomię UE, wdrożyć pakt migracyjny i poruszać się w dzisiejszym złożonym globalnym krajobrazie geopolitycznym, zapewniając jednocześnie odpowiednią elastyczność budżetu, aby sprostać pojawiającym się potrzebom, reagować na kryzysy humanitarne oraz pomagać państwom członkowskim i obywatelom w obliczu rosnących skutków klęsk żywiołowych" - powiedziała Marques.

Po głosowaniu plenarnym negocjatorzy PE są gotowi do podjęcia dyskusji z Radą UE, która musi jeszcze sfinalizować własne stanowisko w sprawie pakietu.

Wieloletnie ramy finansowe określają roczne limity (pułapy wydatków) zobowiązań UE w różnych obszarach polityki oraz ogólne roczne płatności na okres siedmiu lat. Obecne ramy na lata 2021-2027 zostały przyjęte w 2020 roku.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)