Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) "w związku z nałożeniem restrykcyjnych wymogów na spółki prowadzące transgraniczny handel gazem ziemnym na mocy krajowych przepisów dotyczących magazynowania gazu", podała Komisja.

"Krajowe przepisy dotyczące magazynowania gazu nakładają na przedsiębiorców korzystających z magazynów poza granicami Polski obowiązek rezerwacji na stałe zdolności przesyłowych i zabraniają takim przedsiębiorstwom handlu tymi zdolnościami w przypadku ich niewykorzystania, z wyjątkiem przypadku kryzysu w dostawach gazu" - czytamy w komunikacie.

Polskie magazyny na preferencyjnych zasadach

Dostawcy gazu korzystający z magazynów na terenie Polski nie podlegają takim ograniczeniom, przypomniano.

Reklama

W ocenie KE, ograniczenia te stwarzają ryzyko zakłócenia rynku, utrudnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego i zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu, ponieważ - jak zauważa Komisja - prawo krajowe zwiększa ryzyko wystąpienia ograniczeń w punktach połączeń międzysystemowych.

Polskie przepisy niezgodne z unijnymi

Zdaniem KE, wymogi nakładane na importerów i handlowców przechowujących gaz ziemny poza granicami Polski nie wydają się być zgodne z rozporządzeniem UE 2017/1938 w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu.

Dzisiejsza decyzja jest ostatnim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję w 2018 r. na podstawie własnego dochodzenia i kilku skarg złożonych przez podmioty rynkowe, wskazano w komunikacie.

KE zauważyła, że "pomimo regularnej wymiany" opinii między KE i Polską, Polska "nie naprawiła jeszcze tej sytuacji".

Bezpieczeństwo dostaw priorytetem UE

"Ze względu na fakt funkcjonowanie rynku magazynowania gazu w Unii oraz niedyskryminacyjne zasady dotyczące warunków dostępu do systemów przesyłowych gazu ziemnego mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i stabilizacji cen energii, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie.

Dzisiejsza decyzja jest ostatnim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję w 2018 r. na podstawie własnego dochodzenia i kilku skarg złożonych przez podmioty rynkowe. W 2019 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię.

W kwietniu 2022 r. Polska opublikowała projekt ustawy zmieniającej ustawę o zapasach, modyfikujący dotychczasowy obowiązek magazynowania gazu. Jednakże do dnia dzisiejszego ustawa zmieniająca nie została jeszcze przedłożona do przyjęcia przez parlament, a władze polskie nie przekazały żadnego zaktualizowanego harmonogramu jej przyjęcia, wskazała KE.