AMLA – czyli Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – będzie ściśle współpracować z organami krajowymi, aby zapewnić przestrzeganie obowiązków w sektorze finansowym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stwierdziła Rada Europejska w środowym oświadczeniu.

Nowy podmiot będzie także pełnił rolę wspierającą w sektorach niefinansowych i koordynował jednostki analityki finansowej w państwach członkowskich.

Decyzja o lokalizacji agencji nie została jeszcze podjęta. Dziewięć krajów UE, w tym Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, rywalizują o przyjęcie AMLA.

ikona lupy />
Dziewięć miast chce stać się siedzibą unijnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu / Bloomberg
Reklama