KE uznała 22 grudnia 2022 roku, że Węgry nie spełniają warunków określonych w Karcie praw podstawowych UE ze względu na szereg obaw, w tym kwestie dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości. W efekcie zamrożono środki unijne dla tego kraju.

"Po dokładnej ocenie i kilku wymianach zdań z rządem węgierskim Komisja stwierdza, że Węgry podjęły środki, do których podjęcia zobowiązały się, aby Komisja mogła uznać, że horyzontalny warunek podstawowy określony w Karcie praw podstawowych UE został spełniony w odniesieniu do niezależności sądów. Oznacza to, że część finansowania w ramach polityki spójności nie będzie już blokowana, a zatem Węgry mogą zacząć ubiegać się o zwrot kosztów do kwoty około 10,2 miliarda euro" - poinformowała KE.

luo/ ap/