Zawieszenie ceł importowych i kontyngentów na ukraiński eksport produktów rolnych do UE będzie obowiązywać do 5 czerwca 2025 r.

Cła i kontyngenty na ukraińskie produkty rolne pozostają zawieszone od czerwca 2022 r

Ukraina będzie mogła dalej eksportować do Unii żywność na zliberalizowanych zasadach, ale część towarów - jaja, drób, miód, cukier, owies, kukurydza i kasza - zostanie objęta ograniczeniami ilościowymi. Przy ich wyliczaniu brana będzie pod uwagę średnia z lat 2023, 2022 oraz z pierwszej połowy 2021 r.

Reklama

W przypadku wystąpienia znaczących zakłóceń na rynku UE lub na rynkach jednego lub kilku krajów UE z powodu importu z Ukrainy, na przykład pszenicy, Komisja Europejska może podjąć szybkie działania i "nałożyć wszelkie środki, które uzna za konieczne". Taki zapis również jest nowością w stosunku do obecnego rozporządzenia, ponieważ do tej pory KE mogła wprowadzić środki ochronne, jeśli zaburzenia wystąpiły na całym jednolitym rynku.

Przyjęcie rozporządzenia przez Radę Unii w poniedziałek kończy proces legislacyjny. Parlament Europejski zaakceptował rozporządzenie 23 kwietnia na swoim ostatnim w tej kadencji posiedzeniu.

Cła i kontyngenty na ukraińskie produkty rolne pozostają zawieszone od czerwca 2022 r. Miało to złagodzić trudną sytuację, w jakiej znaleźli się ukraińscy producenci w związku z inwazją Rosji, i zapobiec drastycznym spadkom wolumenu ukraińskiego handlu. Unijny import z Ukrainy w 2023 r. wyniósł 22,8 mld euro w porównaniu z przedwojennym poziomem 24 mld euro w 2021 r.

Z Brukseli Magdalena Cedro