"Unia Europejska gromadzi finansową siłę, aby pomóc Ukrainie stawić opór (Rosji) i odbudować się. Od wpływów z zamrożonych aktywów rosyjskich po nasz 50-miliardowy fundusz - zapewniamy, że Ukraina otrzyma wszelkie potrzebne jej wsparcie. Dzisiaj rozpoczynamy nasz plan inwestycyjny w ramach funduszu, podpisując pierwsze umowy o wartości 1,4 mld euro z naszymi bankami partnerskimi, aby przyciągnąć dalsze inwestycje sektora prywatnego. Społeczność biznesowa chce zwiększyć swój wkład. Razem pomożemy Ukrainie" - zadeklarowała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Umowy, obejmujące 1 mld euro gwarancji kredytowych i 400 mln euro dotacji, mają przynieść korzyści prywatnym firmom, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom, a także gminom i ukraińskim przedsiębiorstwom państwowym. Wśród sygnatariuszy znalazły się m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, niemiecki bank rozwoju Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) i BGK.

W przypadku tego ostatniego celem jest zwiększenie dostępu do finansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych wojną, aby pomóc im w przywróceniu działalności, w tym w regionach nie objętych rosyjską okupacją. UE w tym przypadku zapewnia 20 mln euro w formie gwarancji za pośrednictwem BGK. Pieniądze mają być przeznaczone głównie na naprawę i rozwój infrastruktury energetycznej, która w ostatnich miesiącach była celem zmasowanych ataków Rosji.

Reklama

Z Brukseli Łukasz Osiński