Ministerstwo Zdrowia poinformowało na stronie, że szefowa resortu Izabela Leszczyna bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), które odbywa się w Luksemburgu.

Wśród najważniejszych tematów, omawianych przez ministrów zdrowia UE podczas spotkania Rady jest m.in.: ocena stanu zaawansowania prac nad rewizją pakietu farmaceutycznego; obszar szczepień, pozwalających zapobiegać nowotworom; ochrona dzieci i młodzieży przed szkodliwym działaniem tradycyjnych i nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz równy dostęp do opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej.

Potrzeba efektywnego systemu dostępu do leków w UE

Reklama

Jak przekazał resort, Leszczyna wskazała na konieczność wypracowania bardziej efektywnego systemu, gwarantującego terminowy i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków. "Mamy okazję, aby wypracować takie rozwiązania, które przyczynią się do zapewnienia lepszej dostępności leków w Europie. Pacjenci powinni mieć równy dostęp do leków niezależnie od kraju, w którym mieszkają" - zaznaczyła.

Ministra dodała, że "biorąc pod uwagę różnice ekonomiczne między państwami członkowskimi dla zachowania odpowiedniej równowagi i szerokiej dostępności, Unia Europejska powinna wspierać i chronić obydwie gałęzie przemysłu lekowego, tj. sektor innowacyjny i generyczny".

Wzmocnienie programów szczepień przeciw nowotworom w UE

Resort poinformował, że w dyskusji poświęconej profilaktyce antynowotworowej i znaczeniu szczepień zapobiegających nowotworom, ministra wskazywała na inicjatywy mające na celu wzmocnienie programów szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) i wirusowi zapalenia wątroby typu B oraz inicjatyw w odniesieniu do przeciwdziałania dezinformacji na temat szczepień.

"Dostrzegamy wagę szczepień, które mogą zapobiegać zachorowaniom na nowotwory. Prowadzimy powszechny program szczepień przeciw HPV. Od 1 września br. poszerzamy grupę wiekową i szczepienia obejmą dziewczęta i chłopców, którzy ukończyli 9 rok życia. Będziemy intensyfikować też kampanię informacyjno-edukacyjną na temat szczepień przeciw HPV i korzyści płynących z ich wykonywania" - podsumowała.

MZ dodało, że ministrowie zdrowia UE przyjmą również konkluzje Rady w sprawie przyszłości Europejskiej Unii Zdrowia. (PAP)

ak/ agz/