Na koniec maja 2024 r. łączna liczba ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed wojną wywołaną przez Rosję i otrzymali status osoby objętej ochroną tymczasowa w UE, sięgnęła 4,3 mln osób. W poprzednim miesiącu taki status miało 4,14 mln Ukraińców.

Najwięcej uchodźców w Ukrainy jest w Niemczech i Polsce

Największą liczbę beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy odnotowano w Niemczech, gdzie schronienie znalazło pond 1,332 mln osób, co stanowi 31,3 proc. ogółu ukraińskich uciekinierów w UE. W Polsce pod koniec maja zarejestrowano 953,3 tys. osób z tymczasową ochroną (czyli 22,4 proc. ogółu). Na trzecim miejscu znalazły się Czechy. Nasz południowy sąsiad przyjął pod ochronę 356 405 osób, czyli 8,4 proc. łącznej liczby uchodźców z Ukrainy.

Reklama

Największy wzrost liczby uchodźców z Ukrainy

Największy bezwzględny wzrost liczby uciekinierów ze wschodu zaobserwowano w Niemczech, gdzie w maju było ich o 14,25 tys. (+1,1 proc.) więcej niż na koniec kwietnia 2024 r., następnie w Czechach (+11 tys., czyli +3,2 proc.) i Rumunii (+3,7 tys., +2,4 proc.).

Gdzie ubywa uchodźców z Ukrainy?

Liczba beneficjentów czasowej ochrony spadła jedynie w trzech krajach Unii Europejskiej. Największy spadek, zarówno w wartości bezwzględnej jak i w proc., zanotowano we Francji. W maju 2024 r. nad Sekwaną odnotowano o 1005 osób z Ukrainy mniej (-1,6 proc.) niż w poprzednim miesiącu. Dwa kolejne kraje to: Polska, gdzie liczba Ukraińców spada o 675 osób (-0,1 proc.) i Łotwa (-15 osób, czyli -0,03 proc.).

ikona lupy />
Liczba uchodźców z Ukrainy w państwach UE - maj 2024 r. / eurostat