Skąd ożywienie w kształcie litery K?

Rozbieżne kierunki reprezentują dramatyczne różne losy tuż po najgłębszej recesji od dziesięcioleci. Jak podaje Bloomberg, w miarę jak rosła liczba bezrobotnych i wiele gospodarstw domowych miało trudności z opłaceniem rachunków, wielu innych Amerykanów mogło pracować w domu i korzystać z gwałtownego wzrostu wartości aktywów. Bezprecedensowy bodziec ze strony Rezerwy Federalnej utrzymywał stopy procentowe kredytów hipotecznych na niskim poziomie i zachęcał inwestorów do kupowania akcji. Najbogatsi Amerykanie skorzystali.

Co się wydarzyło na rynku pracy?

W szczytowym momencie redukcji zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych w kwietniu, pracownicy usług finansowych i informacyjnych (bankierzy, agenci nieruchomości, specjaliści telekomunikacji) doświadczyli relatywnie niewielu zwolnień. Branże te szybciej odzyskały równowagę, a pracownicy są lepiej wynagradzani. Na drugim biegunie znajduje się przemysł rozrywkowy i hotelarski, który poniósł ciężar start w związku z pandemią, a połowa miejsc pracy w tym sektorze zniknęła zaledwie w kwietniu. Tylko nieco ponad 50 proc. utraconych miejsc pracy powróciło na rynek do listopada. Przemysł ten zatrudnia 1 na 9 osób i wypłaca jedne z najniższych wynagrodzeń.

Reklama

Co z nieruchomościami?

Rynek nieruchomości rośnie – dla zamożnych nabywców i sprzedawców. Urbaniści przenieśli się do bardziej przestronnych przedmieść. Choć niektóre czynsze spadły, nie pomogło to dwóm trzecim Amerykanów o niskich dochodach, którzy nie są właścicielami swoich domów. Właściciele domów pozbawieni środków pieniężnych spowodowali najszybsze tempo niespłacania kredytów hipotecznych od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku.

Jaki jest tego rezultat?

Przepaść między bogatymi i biednymi stała się definiującą narracją XXI wieku na długo przed tym, jak pandemia nasiliła nierówności ekonomiczne. Według Petera Atwatera, wykładowcy Uniwersytetu w Wirginii, który spopularyzował termin „odbicie w kształcie litery K”, różnice rasowe, majątkowe, społeczne i płciowe pogłębiły się podczas koronakryzysu. Jedna strona została doświadczona bezrobociem, drugiej przypadły same przywileje. Więcej kobiet straciło pracę niż mężczyzn, a dekada postępujących zmian na rynku pracy dla Czarnych Amerykanów została wymazana.

Jeśli nie K, to jaki inny kształt?

Bardziej optymistyczni analitycy przewidywali ożywienie w kształcie litery V – silne i szybkie odbicie, podczas gdy inni wskazywali na ożywienie w kształcie litery U, które pociągałoby za sobą okres spowolnienia przed ożywieniem. Innym scenariuszem jest odbicie w kształcie logo Nike, które wiązałoby się z trwałym okresem stabilnego wzrostu gospodarczego po gwałtownym spadku. Wygląda jednak coraz bardziej na to, że może to być ożywienie w kształcie litery W – ostatni gwałtowny wzrost zachorowań na Covid-19 grozi zahamowaniem ożywienia gospodarki.